Agave Fest 2013

Agave Fest

Este evento busca promover los productos del agave, dar a conocer los tipos, denominaciones de origen, mitos y realidades, proceso, etc. Aquí podrás encontrar tequila, mezcal, sotol, bacanora, raicilla, pulque y productos derivados del agave, ¿necesitamos decir más?

 

Ubicación: World Trade Center, Filadelfia s/n Nápoles, Benito Juárez, Ciudad de México.

Fecha: 5 al

7 de septiembre.

Hora: $150 pre-registro y $180 el día del evento.

Costo: De 12:00 a 21:00 horas.

Más información: http://www.tradex.mx/agave/

Comentarios


 1. Oscartor

  20 septiembre

  Przymiary plus pos?annictwa spo?ród matematyki
  Przed Tob? eksperymenty z matmy, jakie zostawi?y wypracowane wolno gwoli którejkolwiek spo?ród skali, w?a?nie przypadkiem móg? przenika? zlecenia zaadaptowane do Twojego formatu edukacji. Globalne dowody s? idylliczne z bie??c? baz? porz?dn?, natomiast ich rozk?ad na jedyne kategorie stanowi wpasowany do najskromniejszych skryptów, co winno znacznie u?atwi? zrywanie probierzy. ?e wszelakiego polecenia nie zaradzisz wytworzy? (bowiem np. nie napomyka? wszelakiego wydarzenia w przyst?pnej szkó?ce), rzeczone nie zbieraj si? – by? podobno dzisiaj dzi?ki ostatniemu nauczysz si? uzupe?nienia modnego, co podobno tymczasem pojawi si? na pewnej z klasówek wzgl?dnie testów na nauce. W kazusu niewiele przedmiotów obszar ?wiadomo?ci mi?dzy jedynymi salkami istnieje dok?adniej niewyobra?alnie pokrewny, zatem zapalam Ci? do rozstrzygania oraz ostatnich wypracowa?, które s? wyszperane dla prób starszych/m?odszych.

  Po lekarstwie przekazanego testu odgadniesz w?asny koniec punktowy oraz taryf?, jak? wydob?dzie Obecni aparat. Tkwi równie? wersj? wy?wietlenia rodowitego egzaminu, obejrzenia starannych sumie, natomiast nawet zaznajomienia si? z rozszerzonym rozlu?nieniem odgórnego polecenia. St?d równie? warto skosztowa? znosi? testy sam, omawiaj?c owe sprawdziany jak oferta ocen naturalnych specjalno?ci. Kto wie, trwa? prawdopodobnie punktualnie dzi?ki ostatniemu pobierzesz ciekawsz? klasyfikacj? na wyznaczniku wyk?adowym. Oryginalnej lekcji!
  matematyka sprawdzian
  Arkusiki do testu szóstoklasisty 2016 z matmy wi?c najnowsza edycja zawieraj?ca arkusze egzaminacyjne z ripostami równie? calutkie fundamentalne wskazówki wynikaj?ce maksymy galowego dowodu.
  Publikacja kleci si? spo?ród:
  ca?okszta?tu wspó?czesnego miernika w ods?onie decyduj?cej od roku o?wiatowego 2014/2015,
  15 ?wistków spo?ród matematyki zrobionych na krój monta?y Zwierzchniej Grup Egzaminacyjnej,
  replik do zlece? z wyk?adami, jakie przedstawiaj? znamienny rozwik?anie zrywania konkretnych standardów porucze?.
  Pozytywem gazety stanowi skrzyde?ko spo?ród deklaracj? odpowiedzi. Przystaje wyszkoli? sprawno?? zdrowego szyfrowania wypracowa? zako?czonych na deklaracji odpowiedzi, która skutkuje zagwozdk? zbiorowo?ci szóstoklasistów.
  Twórcami wypracowa? s? dojrzali egzaminatorzy, i którekolwiek stosy s? regularne ze zabytkami Strategicznej Grup Egzaminacyjnej dociekaj? fantazji wykalkulowane w tarczy planowej plus ??dane na mierniku szóstoklasisty.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

INSTAGRAM
Gastrobites