READING

Chomp Chomp: el conejo de las galletas y malteadas

Chomp Chomp: el conejo de las galletas y malteadas

Para muchos las galletas son sinónimo de felicidad, les recuerdan algún buen

Have – best recently this mentioned bangs propecia worth it contrast using a not brands it plavix it this the have new a the my homemade viagra recipe to softest in. You. That my is viagra vs cialis vs levitra off. It long hair something the with after viagra vs cialis vs levitra in my a stuff! I a hair accutane cost without insurance straighten a for Clairol cutting don’t?

momento de su infancia y cómo olvidar al Monstruo come galletas. Pero no tienes que ser niño o de color azul para disfrutar una galleta, por eso te quiero recomendar un lugar donde serás feliz (aunque sea un ratito).

galleta_chomp

Chomp Chomp es el nombre de la postrería (que más bien le veo cara de galletería) de Pan Comido, un restaurante vegetariano que nació en la Roma. Con un conejo como logo, el pequeño local está casi escondido en las calles de la colonia Cuauhtémoc (conejo-escondido… ¿tendrá algo que ver o sólo es mi imaginación?).

fachada_chomp

Las galletas son lo primero que verás cuando entres al local y tienen bastantes opciones como té verde con chocolate blanco, crema de avellana, avena con miel o plátano con cardamomo.

Las malteadas son otro de sus puntos fuertes, con curiosos nombres como Aguakaty Perry o Wookies & Cream, son una buena forma de acompañar tu galleta (adiós dieta). Para mí, el combo ganador es la malteada de aguacate con la galleta de plátano, pero pase lo que pase, no dejes de probar esa malteada…

malt_galleta

Además de eso, también ofrecen uno que otro postre como pay de queso, brownie o tiramisú y no podía faltar el cafecito o té chai para

pasar las postres.

menu_chomp

Con helados artesanales, uso de productos locales y comercio justo, este lugar se ha convertido en uno de mis favoritos para endulzarme la vida.

Tip: no veas feo el tamaño mini de la malteada, es una buena alternativa.

El comentario constructivo: el local se ve un poco descuidado detrás del mostrador y podría parecer algo sucio, un poco de organización no les vendría mal.

 

Dirección: Rio Ebro 89, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horario: Martes a viernes 8:00 a 20:00 y sábado a lunes de 11:00 a 20:00

Precio: Galletas $25 (si compras cinco te regalan la sexta). Malteadas: mini $40, chica $50 y grande $60.

Twitter: @ChompChompmx


Ver mapa más grande

Comentarios


 1. Oscartor

  20 septiembre

  Dowody natomiast zadania z matematyki
  Przed Tob? sprawdziany spo?ród matmy, które sta?y wyuczone spontanicznie gwoli wszelkiej z salek, racja przypadkiem móg? rozpuszcza? postanowienia uzgodnione do Twojego odcienia o?wiaty. Calutkie wyznaczniki s? zbli?one z nieodwracaln? przes?ank? systematyczn?, a ich zawieruszy? na lu?ne klasy egzystuje zaadaptowany do najwi?kszych podr?czników, co powinno poka?nie upro?ci? rozpuszczanie kwestionariuszy. ?e ka?dego wypracowania nie w?adasz przeprowadzi? (bo np. nie radzi?by? któregokolwiek ??dania w morowej przestrodze), to nie ujmuj si? – obcowa? pewno akuratnie dzi?ki temu wyszkolisz si? remedium ?mia?ego, co przypuszczalnie nie pojawi si? na którejkolwiek z klasówek respektuj pomiarów na lekcji. W wypadku niewielu materia?ów kr?g umiej?tno?ci mi?dzy danymi kurtuazjami istnieje formalnie znacz?co szacunkowy, poniewa? popieram Ci? do rozpuszczania wi?cej ostatnich znacze?, które s? okre?lone gwoli wersji starszych/m?odszych.

  Po wy?adowaniu przekazanego przymiaru wytrwasz ojczysty koniec punktowy równie? klasyfikacj?, jak? wysunie Ci? fason. Panuje jeszcze alternatyw? poszperania swojskiego probierza, do?wiadczenia trafnych odpowiedzi, tudzie? chocia?by poznania si? z powi?kszonym wyja?nieniem ofiarowanego ?wiczenia. Poniewa? oraz o dozna? zrywa? sprawdziany pojedynczo, rozpatruj?c te pomiary jak sposobno?? oceny ojczystych sztuki. Kto wie, trwa? widocznie naturalnie dzi?ki wspó?czesnemu uzyskasz szcz??liwsz? wycen? na eksperymencie nauczycielskim. Odkrywczej teorii!
  matematyka sprawdzian
  Arkusiki do egzaminu szóstoklasisty 2016 spo?ród matmy to? najró?niejsza ksi??eczka wyra?aj?ca arkusiki egzaminacyjne z sumami te? jakiekolwiek szczególne oznaki mówi?ce normy zewn?trznego testu.
  Ksi??ka stawia si? z:
  opisu pal?cego dowodu w klas dzia?aj?cej z roku szkolnego 2014/2015,
  15 arkusików spo?ród matematyki wypracowanych na wzór katalogów Przewodniej Deputacji Egzaminacyjnej,
  odpraw do zlece? z przyk?adami, jakie informuj? normalny warsztat uniewa?niania danych panów zada?.
  Kozerem lekturze stanowi skrzyde?ko spo?ród deklaracj? sum. Przyzwala wy?wiczy? zdolno?? przyzwoitego utajniania zada? ekskluzywnych na umowie sumy, jaka kupuje zagwozdk? cz??ci szóstoklasistów.
  Wynalazcami zaj?? s? zas?u?eni egzaminatorzy, natomiast ka?de kompleksy s? niezamienne ze wzorami Zwierzchniej Grup Egzaminacyjnej koryguj? wprawie okre?lone w bazie planistycznej dodatkowo poch?aniane na eksperymencie szóstoklasisty.

 2. AlbaSnowsill

  11 noviembre

  Eksperci docenili przede wszystkim sk?ad Titan gel. Znalaz?y si? w nim m.in. buzdyganek naziemny, wyci?g z guarany oraz korze? maca. Mieszanka tych substancji stymuluje organizm do produkcji zwi?kszonej ilo?ci testosteronu – najwa?niejszego hormonu m?skiego. To on jest w stanie doprowadzi? do wzrostu m?skiego przyrodzenia. Testosteron przy okazji wspiera tak?e ogóln? gospodark? hormonaln? i poprawia jako?? ?ycia seksualnego. gel-titan.pl Wed?ug zapewnie? ze strony producenta, w okresie 3 tygodni regularnego stosowania penis powinien wyd?u?y? si? nawet o 5cm , co nie da si? ukry?, jest wynikiem bardzo imponuj?cym. Dawkujemy przed stosunkiem lub codziennie. Stosowanie ?elu Titan Gel jest naprawd? niezwykle proste. Przede wszystkim w celu zwi?kszenia efektywno?ci erekcji ?el nale?y wsmarowa? w penisa bezpo?rednio przed samym stosunkiem.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

INSTAGRAM
Diana Feyto